Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Kolposkopski pregled + PA test + ultrazvučni pregled + gin. pregled