Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Anesteziologija

Anesteziologija je medicinska specijalizacija koja se bavi smanjenjem ili uklanjanem svesti i osećaja spoljašnjih nadražaja (anestezija), odnosno smanjenjem ili uklanjanjem osećaja bola (analgezija) tokom različitih dijagnostičkih ili terapijskih medicinskih, najčešće hirurških postupaka, uz istovremeno kontinuirano praćenje vitalnih funkcija i održavanje unutrašnje homeostaze u fiziološkim granicama.

Iako su prvi pokušaji modificiranja percepcije boli poznati još iz antike (mandragora, opijum), početak savremene anesteziologije smatra se uvođenje inhalacionih anestetika u kliničku praksu sredinom 19. veka. Nagli razvoj anesteziologije započinje nakon Drugog svetskog rata, što anesteziologiju čini najdinamičnijom medicinskom granom u drugoj polovini 20. veka.

Doc dr sci med. Ivo Udovičić

Specijalista anestezije i reanimatologije

Prof. dr med. Snježana Zeba

Specijalista anestezije i reanimatologije

Dr med. Nebojša Damjanović

Specijalista anestezije i reanimatologije

Dr med. Mihajlo Stojić

Specijalista anestezije i reanimatologije

Dr med. Nevena Radović

Specijalista anestezije i reanimatologije