Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Internističke usluge

Interna medicina je specijalnost medicine koja se bavi dijagnostikom, prevencijom i nehirurškim lečenjem bolesti, naročito oboljenja unutrašnih organa. Sastoji se od nekoliko subspecijalizacija tj. ogranaka: kardiologija, endokrinologija, gastroenterologija, hematologija, onkologija, nefrologija, pulmologija, reumatologija i hepatologija. Interna medicina predstavlja osnovu kliničke medicine.

Veština i iskustvo inerniste biće presudna za što brže postavljanje dijagnoze i lečenje, tako što će izbeći lutanje i gubitak vremena, kao i nepotrebne troškove.

Internistički pregled se sastoji od anamneze – razgovora sa pacijentom o trenutnim tegobama, drugim oboljenjima (ukoliko ih ima), prethodnim operacijama i bolničkim lečenjima, bolestima u porodici itd, zarad postavljanja dijagnoze i potencijalnog lečenja.