Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Prim. dr Redžep Duraki

Specijalista abdominalne hirurgije

Asist. dr sci med. Mihajlo Bezmarević

Opšti hirurg

Dr med. Igor Krdžić

Hirurg

Prof dr sci med. Ivan Marjanović

Vaskularni hirurg