Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Dr med. Bojan Jašović

Specijalista interne medicine, kardiolog

Klin. asist. dr sci. med Goran Lončar

Specijalista interne medicine, kardiolog, naučni saradnik, FESC

Prof dr sci med. Milan Brajović

Specijalista interne medicine, kardiolog

Dr med. Srđan Raspopović

Specijalista interne medicine, kardiolog

Dr sci med. Vojislav Giga

Specijalista interne medicine, kardiolog

Prim. dr sci. med. Ivana Burazor

Specijalista interne medicine, kardiolog

Mr sci.dr med. Gordana Vukčević Milošević

Specijalista interne medicine, kardiolog

Dr med. Sreten Budisavljević

Specijalista interne medicine, kardiolog

Dr med. Sanja Đorđević

Specijalista interne medicine, kardiolog