Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Doc dr sci med. Srđan Marković

Specijalista interne medicine, gastroenterolog

Doc dr sci med. Branka Roganović

Specijalista interne medicine, gastroenterolog

Dr med. Dragan Kalem

Specijalista interne medicine, gastroenterolog

Dr med. Branko Maksimović

Specijalista interne medicine, gastroenterolog

Dr med. Slobodan Srećković

Specijalista interne medicine, gastroenterolog

Prim. dr med. Saša Perić

Specijalista interne medicine, gastroenterolog

Prof dr sci med. Nebojša Manojlović

Specijalista interne medicine, gastroenterolog, onkolog

Prof dr sci med. Dino Tarabar

Prijatelj Poliklinike VUK

Dr sci med. Ana Kalaba

Specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog

Prof dr sci med. Njegica Vignjević - Jojić

Specijalista interne medicine, gastroenterolog

Dr med. Dušica Vrinić Kalem

Specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog

Dr sci med. Zoran Petrović

Specijalista interne medicine, gastroenterolog, onkolog

Prim. dr med. Tatjana Radaljac

Specijalista interne medicine, gastroenterolog

Dr med. Vladimir Gligorijević

Specijalista interne medicine, gastroenterolog