Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Dr med. Predrag Majcan

Specijalista dermatovenerolog

Doc dr sci med. Tatjana Radević

Specijalista dermatovenerolog