Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Dr med. Zorana Đuran

Specijalista interne medicine, endokrinolog

Klin. asist. dr sci med. Milica Marjanović Petković

Specijalista interne medicine, endokrinolog