Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Dr med. Zoran Milojević

Specijalista interne medicine, hematolog

Dr med. Marija Elez

Specijalista interne medicine, hematolog