Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Laboratorija

Pri utvrđivanju zdravstvenog stanja i dijagnostikovanja bolesti značajnu ulogu ima izrada laboratorijskih nalaza, kao neophodnog uvida u funkcije i procese koji se odvijaju unutar organizma.

Poliklinika Vuk Prima ima dugogodišnju saradnju sa laboratorijskim ustanovama Beolab, Konzilijum, Biomedica i Laboratorija Marković kojima se šalju uzorci krvi, kao i patohistološki uzorci i brisevi.