Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Dr med. Đorđe Taušan

Specijalista pneumofiziologije

Dr sci med. Olivera Lončarević

Specijalista pulmolog