Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Dr sci med. Oliver Radmili

Specijalista radiologije

Dr sci med. Predrag Ćirković

Specijalista radiologije

Prim. asist. dr Miroslav Mišović

Specijalista radiologije

Dr med. Aida Afgan

Specijalista nuklearne medicine