Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

Dr med. Bojana Knežević

Specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije

Dr med. Agim Gaši

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, reumatolog