Zbog zdravlja naših pacijenata i kolega, molimo Vas da tokom trenutne COVID-19 pandemije, prilikom dolaska nosite zaštitnu, medicinsku masku.

EHO krvnih sudova (arterije+ vene) po regiji – noge, ruke